Regina Cassimiro

Brecheret e a Escola de Paris 1Brecheret e a Escola de Paris 2Brecheret e a Escola de Paris 3

Brecheret e a Escola de Paris


2011

Livro
Autora: Daisy Peccinini.
Projeto gráfico e diagramação.

Book
Author: Daisy Peccinini.
Art direction and design.

Libro
Autor: Daisy Peccinini.
Diseño gráfico y maquetación.